LSRS Franța este suportul și ecoul noilor studenți români care se formează în universitățile franceze. Cu realism și entuziasm, cu repere care au făcut istorie (Cioran, Brancuși, Ionescu), LSRS Franța devine prin voi o tribună a inteligenței românești.

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) asigură cadrul de organizare reprezentativ al studenților și absolvenților români de peste hotare, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor acasă. Scopul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, facilitând contribuția lor la dezvoltarea României.

Meniu